Nasze realizacje

Poniżej przedstawiamy wybrane ważniejsze zrealizowane przez nas zadania:

r

2010

 • Uniserv Jarosław sp. z o.o. – Wykonanie posadzek epoksydowo-smołowych w budynkach Modernizowanej Oczyszczalni Elektrolitu na Wydziale P-7 w Hucie Miedzi Głogów
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Remont zbiorników magazynowych elektrolitu C3 i C4
 • Piecexport-Piecbud S.A. Dąbrowa Górnicza – Wykonanie robót wg PT. Instalacje sanitarne i przemysłowe, instalacje wody chłodzącej, chłodzenie pomieszczeń i instalacje sprężonego powietrza na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „P-31. Ograniczenie ilości odpadów w KGHM – zabudowa IV Pieca Doerschla” w KGHM Polska Miedź O/HM „Głogów”
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Zabudowa wirówki firmy Heinkel wraz z zautomatyzowanym odbiorem NiSO4 do kontenerów
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Przebudowa stacji załadunku i rozładunku kwasu siarkowego do/z cystern kolejowych (PE) Zamawiającego
 • Piecbud Wrocław Sp. z o.o. – Modernizacja filtra workowego wraz z zagospodarowaniem gazów przestrzeni międzydzwonowej i instal.gazów ubogich PSz. – roboty elektryczne i AKPiA

2011

 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Modernizacja magazynu złomów miedzi Wydziału Konwertorów w HML wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Wymiana rurociągów kwasu stężonego wież T-301 A i B oraz T-302 A i B
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Wymiana rurociągu gazu bogatego SO2 na instalacji oczyszczania spalin SOLINOX
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Grupy elektrolizerów na czwartej ćwiartce starej hali wanien (wymiana wanien żelbetowych na polibetonowe)
 • ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. Polkowice – Remont posadzki Hali Wanien Elekrolitycznych na Wydziale P-7 HMG
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Wymiana urządzenia do załadunku kwasu odpadowego w magazynie kwasu Wydziału PK
 • ENERGETYKA Spółka z o.o. Lubin – Modernizacja turbozespołu 3P4, 4-6 nr stacyjny 3 na Wydziale EC-4 w Legnicy – w zakresie rurociągów wody chłodzącej oraz rurociągów wody chłodzącej oraz rurociagów wydmuchowych pary
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Wymiana 168 szt wanien elektrolitycznych żelbetowych na wanny polibetonowe w III i IV ćwiartce Starej Hali Wanien (SHW) Wydziału Elektrorafinacji Miedzi (PE) oraz wykonanie robót budowlano-montażowych i chemoodpornych związanych z wymiana wanien oraz dostawienie dodatkowych 16 szt wanien (po 8 szt w III i IC ćwiartce) i wykonanie prac umożliwiających ich włączenie do procesu produkcyjnego
r

2012

 • ENERGETYKA Spółka z o.o. Lubin – Modernizacja akcelatora ACC 1 w Wydziale W-4 w Legnicy
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Wymiana 168 szt. wanien żelbetowych na polibetonowe i dostawienie dodatkowych 16 szt. wanien w I i II ćwiartce Starej Hali Wanien Wydziału PE Huty Miedzi „Legnica”
 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. – Modernizacja pomp przewałowych na kotłach WRp-46 nr 1÷3 wraz z armaturą
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Dostawa i zabudowa natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek wraz z wykonaniem instalacji wody pitnej na Wydziale Kwasu Siarkowego w Hucie Miedzi „Legnica”
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Przebudowa stanowisk do załadunku kwasu siarkowego na Wydziale Kwasu Siarkowego w Hucie Miedzi „Legnica”
 • KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” – Wymiana pomp próżniowych w instalacji Oddziału Siarczanu Niklu Huty Miedzi „Legnica”