Oferta:

Prowadzimy serwisy i utrzymanie ruchu w zakresie mechanicznym, energetycznym i elektrycznym na rzecz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Z powodzeniem realizujemy również roboty w branży mechanicznej, instalacyjnej i elektrycznej, jak również roboty budowlane i chemoodporne w ramach umów kontraktowych

 

Wykonawstwo instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych i stali wysokostopowych.

Naszą specjalnością szczególnie pielęgnowaną jest wykonywanie instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych i stali wysokostopowych. Dzięki szkoleniom pracowników w Austrii, Szwajcarii oraz w Niemczech, wykonaliśmy szereg instalacji technologicznych dla mediów agresywnych chemicznie, zarówno z tworzyw termoplastycznych zgrzewanych doczołowo i mufowo, instalacje z żywic wzmacnianych włóknem szklanym (TWS), jak również ze stali węglowych i wysokostopowych.

 

Montaże maszyn, urządzeń, linii technologicznych.

Specjalizujemy się w montażach maszyn, urządzeń i kompletnych linii technologicznych dla przemysłu. Nasz potencjał wykonawczy umożliwia kompleksowe montaże i demontaże konstrukcji stalowych oraz urządzeń przemysłowych i kompletnych  ciągów technologicznych według dokumentacji Zamawiającego, a współpraca ze sprawdzonymi biurami projektowymi umożliwia nam kompleksową realizację robót w systemie „pod klucz”.

 

Wykonawstwo robót elektrycznych.

W tym zakresie oferujemy wykonawstwo instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia w obiektach przemysłowych:
– wykonanie linii kablowych,
– prefabrykacje i montaże mostów szynowych,
– prefabrykacje i montaże szaf i rozdzielnic.

 

Wykonawstwo robót budowlanych i chemoodpornych.

Oferujemy wykonawstwo w pełnym zakresie robót budowlanych i chemoodpornych, obejmujących zarówno naprawy istniejących obiektów z wykonaniem nowych zabezpieczeń chemoodpornych, jak również wykonanie prac budowlanych i chemoodpornych na obiektach nowopowstających.

Wykonujemy:

  • konstrukcje betonowe i żelbetowe,
  • reprofilacje zaprawami PCC konstrukcji żelbetowych – fundamentów, słupów, belek, podciągów,
  • wykładziny chemoodporne przy zastosowaniu różnych technologii w zależności od rodzaju i agresywności środowiska pracy, a w tym zabezpieczenia chemoodporne na bazie żywic epoksydowych, poliuretanowych oraz polimocznikowych,
  • murowanie płytkami klinkierowymi i cegłą kwasoodporną na bazie kitów epoksydowych i fenylowoformaldehydowych,
  • wzmacnianie i uszczelnianie konstrukcji betonowych metodą iniekcji żywicami epoksydowymi i poliuretanowymi.