WYSOKIE STANDARDY

Posiadamy następujące świadectwa,

certyfikaty i uprawnienia

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy EN ISO 3834-2 – System Zarządzania Jakością w spawalnictwie – pełne wymagania jakości
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów stalowych w wykonaniu do klasy EXC2 według normy EN 1090-2
• Uprawnienia UDT do wytwarzania rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów palnych oraz żrących lub trujących.
• Uprawnienia UDT do wykonywania napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów palnych oraz żrących lub trujących.

NAPISZ DO NAS