DOŚWIADCZENIE

Realizacje

Poniżej przedstawiamy wybrane zadania zrealizowane przez nas w ostatnich latach:

Rok 2020

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów” Wymiana zbiorników cyrkulacyjnych nr 2 i nr 9 wraz z fundamentami – wykonanie robót budowlano-montażowych i chemoodpornych – Wydział P-7 HM „Głogów”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana dwóch pomp P201 A i B instalacji Solinox – Wydział FKS HM „Legnica”
ENERGETYKA Spółka z o.o. Lubin Modernizacja komory rozdzielczej ścieków przemysłowych na Wydziale W-4 w Legnicy
Uniserv S.A. Katowice Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i fundamentowych w ramach zadania pn. „Budowa II-go stopnia odpylania mokrego na instalacji suszarń PW w celu obniżenia emisji As i Hg do poziomu określonych w konkluzji BAT” na terenie HM „Legnica”
BIPROMET S.A. Katowice Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i fundamentowych w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do usuwania arsenu z gazów znad maszyny odlewniczej TM-16 w HM „Legnica”

Rok 2019

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Odtworzenie podstawowych zespołów prostownikowych ZP-1, ZP-3, ZP-4, ZP-6 na Wydziale Elektrorafinacji Miedzi HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wykonanie dokumentacji oraz wymiana oświetlenia na SHW i NHW Wydziału Elektrorafinacji Miedzi HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana skrubera i odkraplacza na linii nr 1 Mokrej Oczyszczalni Gazów podczas postoju remontowego HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Budowa hali magazynowej na złom Cu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w HM „Legnica”
Plasticon Poland S.A. Wymiana wieży absorpcyjnej T-102 instalacji Solinox na terenie HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Modernizacja węzła do obróbki i odlewania anod – Wydział Metalurgiczny HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana gazociągu DN1800 do FKS w HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Zabudowa osuszacza powietrza firmy Dondson w ramach zadania pn. „modernizacja stacji uzdatniania sprężonego powietrza w HM „Legnica”

Rok 2018

 

ENERGETYKA Spółka z o.o. Lubin Osadnik do neutralizacji. Remont powłok chemoodpornych zbiorników ścieków „Solinox” na Oczyszczalni ścieków – Wydział W-4 w Legnicy.
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Budowa przyłączy do prasy filtracyjnej oraz zabudowa instalacji odmiedziowania elektrolitu na Wydziale Elektrorafinacji HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Odtworzenie konstrukcji budynku siarczanu miedzi i szlamu anodowego na Wydziale Elektrorafinacji HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana rurociągu przesyłowego kwasu siarkowego ze stanowiska rozładunku do cysterny magazynowej oraz rurociągu z cysterny magazynowej do pompowni w technologii „rura w rurze” w HM „Legnica”

Rok 2017

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Odtworzenie kanału kablowego 6kV między Główną Stacją Transformatorową, a Elektrociepłownią E-4 oraz odtworzenie linii kablowych 6kV w HM „Legnica”
KGHM ZANAM S.A. Polkowice Modernizacja Oczyszczalni Elektrolitu w Hucie Miedzi „Legnica”
KGHM Metraco Dostosowanie instalacji produkcyjnej eluatów renowych na terenie HM „Głogów” do nowego SPK
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Modernizacja obiegów chłodniczych siarczanu miedzi i niklu w HM „Legnica” – Wydział Elektrorafinacji

Rok 2016

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów” Wymiana aparatu wyparnego V101 Wydziału P-7 HM „Głogów”
ENERGETYKA Spółka z o.o. Lubin Modernizacja komory neutralizacji ścieków kwaśnych na terenie HM „Głogów” (wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego komory na podstawie opracowanego własnego projektu technicznego)
Multicon sp. z o.o. Gliwice Wykonanie robót budowlanych w ramach budowy instalacji przygotowania mieszanki wsadowej do pieca szybowego w HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Odtworzenie rurociągu fi 355 mm sieci technologicznej nr 4 o długości 380m – Wydział Pieców Szybowych HM „Legnica”

Rok 2015

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów” Wymiana zbiorników cyrkulacyjnych nr 3 i nr 10 wraz z fundamentami – wykonanie robót budowlano-montażowych i chemoodpornych – Wydział P-7 HM „Głogów”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów” Zabudowa grafitowych wymienników ciepła na obiegu IV hali wanien – Wydział P-27 HM „Głogów”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana III sekcji rozdzielnicy niskiego napięcia OPT-5 na wydziale PSz – proces produkcji brykietów w HM „Legnica”
Automatyka Miedź sp. z o.o. Żukowice Wykonanie prac i dostaw w ramach zadania pn.: „Modernizacja Instalacji Dozowania Koloidów na Wydziale P-7 HM „Głogów”

Rok 2014

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Odtworzenie węzła do odlewania anod na Wydziale Rafinacji Ogniowej Miedzi HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Zabudowa przemiennika częstotliwości w ramach zadania „Odtworzenie dmuchawy C-401C Fabryki Kwasu Siarkowego” w HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Budowa nowej instalacji ługu sodowego w HM „Legnica”
ENERGETYKA Spółka z o.o. Lubin Remont instalacji do spalania gazu gardzielowego w Elektrociepłowni – Wydział EC-4 w Legnicy

Rok 2013

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Montaż dmuchawy powietrza technologicznego firmy H. CEGIELSKI – Poznań S.A. dla Wydziału Konwertorów HM „Legnica”
ENERGETYKA Spółka z o.o. Lubin Modernizacja czterech agregatów pompowych wody spłucznej wraz z armaturą odcinającą w Elektrociepłowni – Wydział EC-1 w Lubinie
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Odtworzenie tacy węzła 300 FKS na Wydziale Kwasu Siarkowego w HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Cedynia” w Orsku Modernizacja obiegów i filtracji emulsji trawialniczej w HM „Cedynia”

Rok 2012

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana 168 szt. wanien żelbetowych na polibetonowe i dostawienie dodatkowych 16 szt. wanien w I i II ćwiartce Starej Hali Wanien Wydziału Elektrorafinacj HM „Legnica”
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. Modernizacja pomp przewałowych na kotłach WRp-46 nr 1÷3 wraz z armaturą w Centralnej Ciepłowni w Legnicy
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Dostawa i zabudowa natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek wraz z wykonaniem instalacji wody pitnej na Wydziale Kwasu Siarkowego w HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Przebudowa stanowisk do załadunku kwasu siarkowego na Wydziale Kwasu Siarkowego w HM „Legnica”

Rok 2011

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Budowa hali magazynu złomów miedzi Wydziału Konwertorów w HM „Legnica” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana rurociągów kwasu stężonego wież T-301 A i B oraz T-302 A i B na Wydziale FKS HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana rurociągu gazu bogatego SO2 na instalacji oczyszczania spalin SOLINOX w HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Wymiana 168 szt wanien elektrolitycznych żelbetowych na wanny polibetonowe w III i IV ćwiartce Starej Hali Wanien (SHW) Wydziału Elektrorafinacji Miedzi w HM „Legnica” oraz wykonanie robót budowlano-montażowych i chemoodpornych związanych z wymianą wanien

Rok 2010

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Remont zbiorników magazynowych elektrolitu C3 i C4 – Wydział Elektrorafinacji HM „Legnica”
Piecexport-Piecbud S.A. Dąbrowa Górnicza Wykonanie robót wg PT. Instalacje sanitarne i przemysłowe, instalacje wody chłodzącej, chłodzenie pomieszczeń i instalacje sprężonego powietrza na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „P-31. Ograniczenie ilości odpadów w KGHM – zabudowa IV Pieca Doerschla” w HM „Głogów”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Zabudowa wirówki firmy Heinkel wraz z zautomatyzowanym odbiorem NiSO4 do kontenerów – Oddział Siarczanu Niklu HM „Legnica”
KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” Przebudowa stacji załadunku i rozładunku kwasu siarkowego do/z cystern kolejowych na Wydziale Elektrorafinacji HM „Legnica”

NAPISZ DO NAS